Реченични чланови исказани речју и синтагмом

Добар дан, народе!

Да се подсетимо прво: нацртајте табелу реченичних чланова. Проверите на страни 78. своје граматике.

Сваки реченични члан, осим  предиката, може бити исказан и речју и синтагмом.

Једноставан пример:

Устала сам јутрос – прилошка одредба за време  исказана речју.

Устала сам у рану зору – прилошка одредба за време  исказана синтагмом (именичком, главна реч је именица – зора).

Урадите страну 87. у граматици и вежбање  у радној свесци на страни 66.

ПРВА ПОМОЋ!

Именичке синтагме имају именицу као главну реч: – моја сестра од тетке, у вашој кући, свог млађег брата, о настави онлајн…

Придевске синтагме имају придев као главну реч (и стоје уз именицу): ученик:  врло успешан, изузетно храбар, помало несташан, веома занимљив…

Прилошке синтагме имају прилог као главну реч  (и стоје уз глагол): вежба: врло храбро, изузетно упорно, потпуно спокојно, веома истрајно…