“Бисерне очи”, Сима Пандуровић

Добар дан, драги моји.

Бавимо се данас једном од најдубљих песама наше књижевности, песмом “Бисерне очи”. Прочитајте у читанци биографију писца.

Послушајте самог песника како је чита-    

Прочитајте песму у себи.

Анализу песме можете наћи на овом линку:

Прочитајте са блога текст .

Запишите у свескама наслов, име писца, књижевни род и врсту песме.

Одредите главни мотив и  споредне мотиве песме (1,2,3) у по једној синтагми или реченици.

Уочите градацију у песми преко мотива: 1) сугестија 2) сјај 3) осмех. Покушајте да објасните ту градацију у две реченице.

Нацртајте очи и запишите њихова симболичка значења.

Одредите стилске фигуре: инверзија (обрнут ред речи), епитети, пронађите персонификације и поређење и за сваку нађите и напишите по најмање два примера из текста.

Запишите дефиницију симбола.

Сви шаљете слике својих радова.