Глаголски облици

Добар дан, народе!

Прво једно подсећање. Квиз о глаголском виду и роду. ПАЖЉИВО РАДИТЕ! Урадите га озбиљно. НА РАДОВИМА СЕ НЕ ПИШУ СМЕШНИ НАЗИВИ И КОМЕНТАРИ!

наћи ћете га на овој адреси!

Данас се бавимо глаголским облицима. Да бисте имали увид у оно што радимо, а што ћемо наставити и следеће године, дајем вам преглед поделе глаголских облика:

Podela glasgolskih oblika

Ова вам табела треба до краја средње школе, па је запамтите. За сад радимо само општу поделу.

ОВО ВАМА ТРЕБА:

Глаголски облици се деле на личне и неличне. Лични облици се деле на времена и начине. У времена спадају (за 5. разред) презент, перфекат и футур, а у неличне глаголске облике спадају (за 5. разред) инфинитив и глаголски придев радни.

Прецртајте ову табелу САМО СА ГЛАГОЛСКИМ ОБЛИЦИМА КОЈЕ РАДИМО У ПЕТОМ РАЗРЕДУ!

Први задатак из граматике, са стране 60, преишите у презенту, перфекту и футуру. Учили сте их прошле и претпрошле године.

Сутра настављамо са инфинитивом.

НЕ ШАЉЕТЕ МИ ДАНАС ЗАДАТКЕ!