“Бисерне очи”, Сима Пандуровић

Добар дан, драги моји. Уморили сте се? Разумем вас. Најтеже су борбе са самима собом, то знате.

Нисам добила ваше анализе песама. Тешка је?

Ево, стиже помоћ.

Сугестија – наговештај.

Ово је слика захтева са претходног часа, па да их урадимо заједно:

Запишите у свескама наслов, име писца, књижевни род и врсту песме.

Књижевни род – лирика; књижевна врста – ту стајемо. Ако погледате различите читанке и интернет, негде је љубавна, негде елегија. У вашој читанци помиње се љубавно осећање, па ћемо песму одредити као љубавну, са јаким елегичним тоном.
Одредите главни мотив и споредне мотиве песме (1,2,3) у по једној синтагми или реченици.

Сваку строфу посматрајте као једну целину.

Главни мотив: сећање на једну велику љубав

Мотивске целине:

  1. сећање на поглед и љубав једне девојке
  2. чежње и наде из прошлости
  3. сетан осмех висерних очију

Уочите градацију у песми преко мотива: 1) сугестија 2) сјај 3) осмех. Покушајте да објасните ту градацију у две реченице.

Градација је (сећате се) степеновање осећања од наслабијег до најјачег (климакс (климакс значи појачавање, наглашавање, раст)) или од најјачег до најслабијег (антиклимакс).

Бисерне очи самим погледом наговештавају своје присуство, њихов сјај подсећа лирски субјект на прошла осећања и љубав, а осмех је охрабрење и вечно памћење ове љубави.

Нацртајте очи и запишите њихова симболичка значења.

Очи су: љубав, нежност, сећање, радости, туге, заједништво, могућности, наде, веровања, спокојство, неспокојство, чежња, вера, истрајност… све оно што чини једну љубав.
Одредите стилске фигуре: инверзија (обрнут ред речи), епитети, пронађите персонификацију и поређење и за сваку нађите и напишите по најмање два примера из текста.

Инверзија: Лишћа свела, жеља тајних…

епитети: дух јесени, лишћа свела…

персонификација: кринова смерних

поређење:

Као дух јесени у шум лишћа свела, 

Ко туга у живот наших жеља тајних,

као чар усана медних, 

Ко лелујав, меки сјај висина сферних, 

 

САВЕТ:

Када подвлачите стилске фигуре, подвлачите само оно што се на њих директно односи.
Запишите дефиницију симбола.

Најједноставнија дефиниција симбола (али не и најбоља): Симбол је стилска фигура пренесеног значења којом се конкретном појму дају шира значења и дубљи смисао.

АКО СТЕ САМО ПРЕПИСАЛИ СА БЛОГА, НЕМОЈТЕ СЛАТИ СВОЈЕ РАДОВЕ. АКО СТЕ УРАДИЛИ САМИ, ПРЕ ОВЕ ОБЈАВЕ, ПОШАЉИТЕ.