Инфинитив и инфинитивна основа

Драги моји, уморили сте се? Разумем. Боримо се сви, највише са самима собом, а то је најтеже. Причали смо о томе, зар не?

Само напред! И осмех на лице! 🙂

Молим све ученике који јуче нису урадили Гугл-упитник  “Глаголски вид и глаголски род” да је ураде! Обавезно! ОБАВЕЗНО!  

Гугл-упитник је овде!

Послушајте причу о инфинитиву и инфинитивној основи (кратак је видео!):

Један паметан савет!  

Аорист је глаголски облик који казује да се радња УПРАВО завршила и у првом лицу једнине се завршава на -ох или -х, на пример: сести – седох, наћи- нађох, потрчати – потрчах, заљубити се – заљубих се.

  1. АОРИСТ ћете лако одредити ако уз глагол користите прилоге УПРАВО САД , на пример:

од глагола СЕСТИ – ја УПРАВО САД – СЕДОХ

од глагола НАЋИ – ја УПРАВО САД – НАЂОХ

од глагола изаћи – ја УПРАВО САД – ИЗАЂОХ

2. Увек памтите да морате да добијете облик на -х у 1. л. јед.

Урадите стране 60. и 61. у граматици. У радној свесци урадите задатак 12. и 13. на 49. страни  и 14. и 15. на 50. страни.

УРАДИТЕ ГУГЛ-УПИТНИК. НИШТА НЕ МОРАТЕ СЛАТИ!