“Бисерне очи”, Сима Пандуровић

Добар дан, драги моји.

Бавимо се данас једном од најдубљих песама наше књижевности, песмом “Бисерне очи”. Прочитајте у читанци биографију писца.

Послушајте самог песника како је чита-    

Прочитајте песму у себи.

Анализу песме можете наћи на овом линку:

Прочитајте са блога текст .

Запишите у свескама наслов, име писца, књижевни род и врсту песме.

Одредите главни мотив и  споредне мотиве песме (1,2,3) у по једној синтагми или реченици.

Уочите градацију у песми преко мотива: 1) сугестија 2) сјај 3) осмех. Покушајте да објасните ту градацију у две реченице.

Нацртајте очи и запишите њихова симболичка значења.

Одредите стилске фигуре: инверзија (обрнут ред речи), епитети, пронађите персонификације и поређење и за сваку нађите и напишите по најмање два примера из текста.

Запишите дефиницију симбола.

Сви шаљете слике својих радова.

 

 

 

 

 

 

Безличне реченице

Добар дан, народе!

Данас се бавимо безличним реченицама.

Сећате ли се који су главни реченични чланови? Да, субјекат и предикат. Бацимо поглед на субјекат.

У реченици: Марко пише задатак. – субјекат је исказан, Марко.

У реченици; Пишем задатак. – субјекат је неисказан, гласио би: ја.

У реченици: Разданило се. – немамо субјекат. Ко врши радњу? Нема субјекта

Баците поглед на реченицу… Сви глаголи безличних реченица биће увек  у истом лицу, истог рода је и истог броја. А то је? 

То је 3. лице једнине средњег рода. 

Безличне реченице су реченице без граматичког субјекта, а глагол стоји у 3. лицу једнине средњег рода (ако облик разликује род).  Оне означавају појаве, стања или процесе (обично у атмосфери) који се дешавају без учешћа субјекта.

Урадите у граматикама стране 90. и 91, у радној свесци страну 69.

Задатке ми шаљу, на имејл srpski.nastava@gmail.com

7/1  Деспотовић, Ђорђевић, Леонтина, Лукић, Антонио, Амаја, Радуловић, Рајевић, Ања Стојановић, Божа, Вељко, Ива, Угрица и Ника.

7/2: Вања, Петра, Магдалена, Анастасија, Шикоски, Чолаков, Шећибовић, Илић

Сутра пажљиво слушајте предавање на РТС-у!

Реченични чланови

Добар дан, драги моји!

Надам се да сте испавани, одморни и здрави!

Пар општих информација:

Молим ученике који се још нису укључили у овај вид наставе, да се активирају, јер се ваш рад бележи и у дневнику.

УВЕК ЋУ ЈАСНО НАВЕСТИ КО ТРЕБА ДА МИ ПОШАЉЕ ДОМАЋЕ ЗАДАТКЕ.

ШАЉЕТЕ УВЕК НА МЕЈЛ srpski.nastava@gmail.com

Домаће задатке о реченичним члановима исказаним речју и синтагмом шаљу:

7/2: Јана, Вељко, Тодор, Вања, Петра Г, Кристина, Борис

7/1 Соња, Софија В., Стефан В., Хелена Г., Марко Д., Лука Ђ.,

Своју страну из свеске о тексту “Мртво море” шаљу:

7/2 Димитрије П., Алекса Р., Анастасија, Катарина Р., Андреј, Лав, Шекарић

7/1 Марија К., Димитрије К., Леонтина, Катарина Л., Петар, Антонио, Амаја, Лука О.

Чујемо се!

Реченични чланови исказани речју и синтагмом

Добар дан, народе!

Да се подсетимо прво: нацртајте табелу реченичних чланова. Проверите на страни 78. своје граматике.

Сваки реченични члан, осим  предиката, може бити исказан и речју и синтагмом.

Једноставан пример:

Устала сам јутрос – прилошка одредба за време  исказана речју.

Устала сам у рану зору – прилошка одредба за време  исказана синтагмом (именичком, главна реч је именица – зора).

Урадите страну 87. у граматици и вежбање  у радној свесци на страни 66.

ПРВА ПОМОЋ!

Именичке синтагме имају именицу као главну реч: – моја сестра од тетке, у вашој кући, свог млађег брата, о настави онлајн…

Придевске синтагме имају придев као главну реч (и стоје уз именицу): ученик:  врло успешан, изузетно храбар, помало несташан, веома занимљив…

Прилошке синтагме имају прилог као главну реч  (и стоје уз глагол): вежба: врло храбро, изузетно упорно, потпуно спокојно, веома истрајно…

20. март – 7. разред, “Мртво море”

Добар дан, драги моји.

Прочитајте одломак у читанци “Мртво море”. Прочитајте питања иза текста. Размислите о њима.

Послушајте снимак на линку  https://www.youtube.com/watch?v=04IoH_vYRKo

Нађите на овом блогу текст. Пратите врсту књижевности, књижевни род и врсту.

Јесте ли успели да нађете анализу?

Ако нисте, на овом је линку: ако нисте, нисте правилно одредили књижевни род и врсту.

Запишите у свескама назив текста, под наводницима, књижевни род и врсту. Запишите шта је сатира, шта иронија. Пошаљите ми.

Покушајте да објасните однос околине према песнику, уметнику и научнику у пар реченица у свесци. Зашто се тако односе? Какву они имају корист од таквог односа?

 

18. март – 7. разред, Служба речи

Наш други час. Данас се бавимо службом речи. Припрема за контролни! Хоће ли га бити? Не знам…

Одслушали сте предавање. Сад, молим вас, радите у “Радној свесци” страну 60, 61, 62, 63, 64 и 65. Не морате све данас. Остатак можете и сутра. Сутра по распореду немате српски.  Ученици које одредим послаће ми слике својих урађених страна на имејл: Урош, Михаило, Славен, Леа и Вук (7/2) и Хелена, Марко, Лука Ђ., Лазар и Наталија (7/1). Имејл је srpski.nastava@gmail.com. Мењам мејл ради боље организације. (Предлог ради означава једну прилошку одредбу. Коју, Миа (7/1)?)

17. март – 7. разред

Добар дан, драги моји седмаци!

Добро ми дошли на први виртуелни час… Волела бих да завршимо лекције које смо почели, а следећег часа бавићемо се службом речи, баш као да су мене питали, шта треба за припрему за контролни! 🙂

“Техничко и сугестивно описивање и “Техничко и сугестивно приповедање” (стр. 124, 125. и 126. у вашим граматикама). Прочитајте текстове и урадите задатке у граматици. 

Пронађите у својој кући међу текстовима један пример за сваки облик приповедања и описивања. Запишите их и објасните у пар реченица зашто припадају баш том типу. То је све за данас.  

Само храбро! Чувајте се!

Сетите се лектире! Мика Антић, за крај марта!