Дали у Београду!

Пакао, Чистилиште, Рај. Данте и Беатриче. Акварели, литографије, статуете у Кући легата.