Модерне технологије у настави

Телефон и добро упутство – довољно за рад на часу? Наравно!

Писали смо пејзаж. Ученици су добили задатак да пронађу детаљ који им се свиђа, сликају га мобилним телефоном (после могу да увећају снимак или га уреде филтерима) и да, по датом упутству, напишу опис природе, обраћајући пажњу на детаље.

Сваки разред је отворио Вајбер-групу и у њу су послали своје слике и радове. Задатак је следећи: упоредити слике и радове, уочити квалитетне описе, истаћи оне који су специфични, повезати текстове и описе.

Вршњачко учење, модерне технологије, Карађорђев парк, пејзаж и петаци…