Употреба телефона у настави – 2nd part

Кад у школи нестане струје: