Мобилни телефони у настави – за и против

Говорим као један од петнаест говорника на међународној конференцији у Будви, пред 180 најбољих наставника старе Југославије

https://sway.office.com/KUsvAcEGaxSzxZ4O
Мобилни телефони у настави: за и против
Предавач: мр Маја Анђелковић Шегуљев
Go to this Sway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s